Ochrana Soukromí

OCHRANA SOUKROMÍ FIRMY ANDROS BARKER’S AUSTRALIA PTY LTD

ANDROS BARKER’S AUSTRALIA PTY LTD (ABN 74 090 731 427) respektuje vaší osobní soukromou bezpečnost a chrání vaše osobní údaje v souladu se zákonem a předpisy.

V této Ochraně Soukromí “my”, “naše” znamená Andros Barker’s Australia Pty Ltd.

1. Sbírka

Nejste povinen zveřejnit vaše osobní údaje a informace při používání našich webových stránek.

Můžeme sbírat osobní údaje o vás ve spojení s našimi stránkami (např. jméno a adresu). Jedná se hlavně o využití osobních údajů, které jste poskytl(a) při účastnění se Bonne Maman soutěží nebo při zasílání newsletter.

Neshromažďujeme a nevyžadujeme žádné informace od nezletilých.

2. Využití

Využíváme vaše osobní informace pouze v souladu se zákonem a s vaším souhlasem.

Nejčastější využití vašich osobních dat:

  • informování vás o novém produktu, soutěži nebo akci;
  • při pomoci zlepšit naše stránky;
  • pro interní účely (např. datová analýza, auditing, průzkum).

Pokud jste nesvolil(a) jinak, vaše osobní informace nepoužijeme pro přímé marketingové účely. Nikdy neprodáme vaše osobní údaje jiné společnosti či soukromé osobě.

Při využívání těchto stránek a při komentování článků, souhlasíte s viditelností publiku.

 

Bonne Maman