Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ANDROS BARKER’S AUSTRALIA PTY LTD

1. Podmínky užívání

Tato webová stránka je majetkem a pod správou ANDROS BARKER’S AUSTRALIA PTY LTD ABN 74 090 731 427 (Andros), která je dceřinou společností Andros & Cie Ltd (ve Francii). Navštívením Bonne Maman.cz souhlasíte se všeobecnými podmínkami společnosti Andros. Prosím zkontrolujte zda váš vyhledávač používá cookie pro širší a kvalitnější funkčnost webových stránek.

V případě slov “Andros”, “my”, “naše”, jedná se o Andros Barker’s Australia Pty Ltd.

2. Vlastnictví a Důvěrné informace

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato webová stránka obsahuje důvěrné informace chráněné zákonem na ochranu duševního vlastnictví. Obsah k dispozici na této webové stránce nesmí být prodán, reprodukován nebo distribuován bez našeho písemného svolení. Veškeré ochranné známky třetích stran, servisní známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků. Jakákoliv další práva, která nejsou v tomto dokumentu výslovně popsány, jsou vyhrazena.

Bonne Maman